CO2 Prestatieladder

Het terugdringen van onze CO2-footprint doen we binnen Gebr. Kooijman aan de hand van onze prestaties op de CO2-Prestatieladder. 

Het doel van de CO2 prestatieladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie kijk op Skao.nl.

 

3.D.1 De Duurzame Leverancier

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. De Duurzame Leverancier organiseert interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein. Op de website vind je allerlei praktische informatie. De Duurzame Leverancier is continu in ontwikkeling. Iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren is van harte welkom!

Gebr. Kooijman neemt deel aan dit initiatief. Deelname aan sectorinitiatief van Duurzame Leverancier houdt onder andere in dat:
- Per jaar actieve deelname is aan een interactieve workshop. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door Duurzame Leverancier een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2-prestatiemanagement.
- Er uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van zaken en voortgang is.
- events worden bijgewoond. Bij deze events worden gesproken over CO2 reductie.
https://www.duurzameleverancier.nl