Bedrijfsinformatie

Gebr. Kooijman B.V. is begin jaren veertig begonnen als bestratingsbedrijf en in de loop der jaren uitgegroeid tot een bedrijf, dat zich in de huidige vorm in het algemeen bezig houdt met alle aspecten van de grond-, water- en wegenbouw en specifiek op het gebied van riolering.

Het aanbrengen van riolering (onder andere nevenriolen, diepriolen en persleidingen) ten behoeve van nieuwe aanleg dan wel ten behoeve van rioolreconstructie, de aanleg en renovatie van waterleidingen, de aanleg en renovatie van warmteleidingen vormen de activiteiten van Gebr. Kooijman B.V. De locatie van de werkzaamheden varieert van nieuwbouwlocaties tot druk binnenstedelijk gebied alsook parken (o.a. het Vondelpark te Amsterdam).

Gebr. Kooijman B.V. is als organisatie er op ingesteld om op (zeer) korte termijn (spoedeisende) rioleringswerkzaamheden/waterleidings/warmtewerkzaamheden uit te voeren.

Om dit te bereiken heeft ons bedrijf (nagenoeg) alle disciplines met betrekking tot de rioleringswerkzaamheden/waterleidings/wamtewerkzaamheden in eigen huis. Hierbij moet - naast het aanbrengen resp. opnemen van rioleringen/waterleidingen/warmte in alle soorten en maten - gedacht worden aan het in eigen beheer uitvoeren van damwandwerkzaamheden (t/m 13 meter lengte), palensnellen, bronbemalingen, pompinstallaties, metselwerkzaamheden (o.a. putten metselen), betonwerken, afpersen persleidingen e.d.

Ook het hiervoor benodigd (hulp)materieel (onder andere sleufwandbekistingen, stalen damwanden (tot 13 meter), draglineschotten, rijplaten, (bron)bemalingspompen resp. pompinstallaties, afpersapparatuur, al het mogelijke klein-materieel, verkeerafzettingen e.d.) hebben wij in eigen beheer.

Bijkomende bedrijfsactiviteiten van Gebr. Kooijman B.V. zijn onder andere het verrichten van (groot) grondverzet, aanleg van elementenverhardingen, asfalteringsactiviteiten, het aanbrengen van beschoeiingen, renoveren/vernieuwen kademuren en groenwerkzaamheden.

  • A Leeweg 2,
    1161 AB ZWANENBURG
  • T

    +3171 589 93 19

  • E
  • KVK52885321
  • BTWNL8506.48.063B01